Marketing

/ Axencia de marketing dixital e estratéxico

O éxito dunha empresa ou proxecto radica principalmente na planificación e levar a cabo una estratexia adecuada para alcanzar os obxectivos fixamos. Por iso é importante ter esa visión estratéxica tanto para grandes como pequenas empresas.

En COMUSYS como axencia de marketing axudámoste a poñer en práctica o proceso de definición dos obxectivos do teu negocio e elaboramos a extratexia adecuada para alcanzalos, desenvolvendo plans específicos, medibles, acadables, realizables no tempo fixado de forma realista e realizables tendo en conta os recursos dos que dispoñes.

Ademáis, desenvolvemos todas as accións necesarias para implementar a estratexia definida tanto no entorno en liña como offline. Encargámonos dea imaxen corporativa do teu negocio, sua presencia na Internet ou a súa promoción a través de cualquera canle de comunicación destacando as accións na contorna dixital grazas o deseño web, publicidade en liña ou redes sociais.

Marketing estratéxico

Plans de negocio e marketing

Creamos plans de negocio e de marketing integrais. Analizamos o entorno, a competencia e os aspectos crave internos do negocio para crear unha análise DAFO para establecer a estratexia a seguir.

Identidade corporativa

Axudámoste a definir a identidade do teu negocio. Crea un proxecto con personalidade propia, cun nome adecuado e define o público objetico da túa empresa de forma precisa.

Branding & Naming

Escolle o nome máis adecuado para o teu negocio, axudámoste coa elección do nome, o deseño do logotipo e os trámites de rexistro de marca ou nomes de dominio en Internet.

Comunicación corporativa

Encargámonos da comunicación para o teu negocio. Elaboramos o plan de comunicación e transmitimos a mensaxe de cada cliente a sua contorna, tendo en conta sempre os obxectivos propostos.

Xestión da reputación

Controla o que se di de ti en Internet e comunica de primeira man o que queres que se saiba sobre ti. Xestionamos marcas e a súa reputación en liña a través de todos os medios de Internet.

Eventos de empresa

Ofrecemos servizos para a organización de eventos, congresos, simposios e xornadas. Encargámonos de coordinar todas as tarefas necesarias e traminar os permisos necesarios para un evento de éxito.

Marketing dixital

Somos expertos en dixitalización de negocios e marketing dixital

Optimizamos páxinas web e realizamos estratexias de posicionamento SEO para mellorar as posición en motores de procura aumentando as conversións.

Xestionamos e deseñamos as túas campañas de publicidade en liña en buscadores, banners en medios e redes sociais. Creamos campañas de remarketing.

Xestionamos e dinamizamos comunidades en redes sociais, creamos a túa comunidade para chegar a novos clientes potenciais e fidelizar os actuáis.

Campañas de marketing directo por correo electrónico para captar e fidelizar clientes aportando contido de valor para os usuarios.

Creamos estratexias específicas para dispositivos móviles como smartphones e tablets. Aproveitamos todas as vetaxas do marketing en mobilidade.

Empregamos as principais ferramentas de analítica web e apps para crear informes de valor para a toma de decisión e optimizar resultados.

Axudámoste?

Se queres máis información sobre os nosos produtos ou servizos só tes que cubrir o formulario que aparece a continuación cos teus datos e unha descrición das túas necesidades ou dúbidas.

Para un orzamento a medida de marketing dixital e deseño web, podes solicitar directamente un orzamento a medida para o teu proxecto.

Pide orzamentosen compromiso