Test A/B

/ Melloras para páxinas web

O test A/B consiste en comparar dúas versións dunha mesma web ou aplicación para comprobar cal das dúas versións é máis eficiente. Estas variantes, chamadas A e B, móstranse de forma aleatoria aos distintos usuarios da páxina web. Unha parte deles verá a versión A e a parte restante verá a versión B.

Grazas a ferramentas estatísticas pódese testear a efectividade de cada variación en función de distintos indicadores de rendemento como a taxa de conversión, o CTR... É dicir, que versión xera máis clics, subscricións, conversións, vendas, etc. Finalmente, a versión que mellor funciona é a que tomaremos como versión válida ou definitiva.

Existen numerosos tipos de Test A/B, o máis sinxelo é o que compara as versións A e B dun sitio na mesma URL, pero poden facerse outros tipos como Split test, en diferentes direccións web, ou test nos que se avalía o impacto de múltiples cambios, o que denominamos un Test Multivariante (MTV)

Test A/B

Xerar Leads

Nas páxinas de venda de servizos, principalmente, nas que se buscan clientes potenciais emprégase este tipo de test para optimizar a consecución de correos electrónicos ou outros datos de contacto de clientes potenciais aos que contactar posteriormente con fins comerciais.

Xerar vendas

Nas páxinas web de eCommerce ou venda directa é onde máis se utilizan estes Tests. Grazas a esta ferramenta estas páxinas poden asegurarse de que sempre contan cun rendemento óptimo do seu sitio web, optimizando a páxina de inicio, os botóns, o embude de conversión...

Webs e medios

Utilízase o Test A/B nas webs de medios, blogs ou mesmo webs corporativas para analizar o éxito do contido segundo o tipo de usuarios que visitan a páxina web. A disposición do contido ou o acceso ao mesmo poden determinar o éxito ou non do que publicamos no sitio web.

Axudámoste?

Se queres máis información sobre os nosos produtos ou servizos só tes que cubrir o formulario que aparece a continuación cos teus datos e unha descrición das túas necesidades ou dúbidas.

Para un orzamento a medida de marketing dixital e deseño web, podes solicitar directamente un orzamento a medida para o teu proxecto.

Pide orzamentosen compromiso